strategi för
digital närvaro

Skapa en tydlig strategi för er digitala närvaro – vi utbildar er hur. Med en tydlig karta som vägleder er framåt ökar ni både er tillväxt och effektiviserar era resurser.

Kontakta oss

En strategi för er digitala närvaro blir som en karta, en karta som håller er på rätt kurs att stötta era affärsmål. Lite som att bygga ett hus där vi börjar med grunden. Syftet är att ge hela ert team en gemensam målbild och handlingsplan som guidar er mot framgång. Vår innehållsplan för den här utbildningen grundar sig i hur vi bygger strategier men går att anpassa efter era önskemål och behov. Kanske vill ni ha ett teorifokuserat upplägg eller ha mer utrymme för praktiska moment?

 

Förstå och arbeta med kundresor

Första delen i kursen handlar om att lära er mer om hur en kundresa kan se ut. Att förstå hur era besökare beter sig och vad som får dem att konvertera till en kund eller användare hjälper er bygga en stark kundresa och bli mer kostnadseffektiva. Vi behöver ständigt optimera och finslipa på vår kommunikation, marknadsföring och digitala närvaro för att hålla oss på rätt kurs mot uppsatta affärsmål.

Moment i den här delen:

 • Teori kring kundresor
 • Nyckeltal genom kundresan
 • Funnel/RACE-metoderna
 • Definiera er kundresa
 • Rätt budskap till rätt målgrupp
 • Datadrivna processer

Arbeta mot rätt nyckeltal

En strategi för digital närvaro bygger på att förstå hur vi kan mäta och följa upp våra insatser. En viktig del av den här kursen går därför igenom vad nyckeltal är och hur vi arbetar med dem. Att definiera vilka nyckeltal vi ska mäta är enklare sagt än gjort. Vi behöver först besvara: vad vill vi uppnå och vad är vår kärnverksamhet? Nyckeltalen följer sedan med oss i vårt dagliga arbete och ger oss indikationer på om våra satsningar är effektiva.

I den här delen går vi bland annat igenom:

 • Vad är nyckeltal och hur definierar vi dem
 • Vad vill vi uppnå? – syfte, mål och KPIer
 • Nyckeltal kopplat till affärsmål
 • Fastställande av era nyckeltal
 • Hur används nyckeltalen i praktiken
 • Hur vi mäter och följer upp vår närvaros prestanda

Att definiera målgrupper

Att veta vilka vi pratar med är A och O för att kunna skapa bra innehåll till digitala kanaler. I en strategi behöver vi fastställa våra målgrupper och lära oss förstå dem. Det är vanligt att ha flera olika målgrupper och olika målgrupper tilltalas av olika budskap.

Några moment vi kan beröra:

 • Vad är en målgrupp?
 • Primära och sekundära målgrupper
 • Metoder för målgruppsanalys
 • Hur tilltalar vi olika målgrupper? USP och tonalitet
 • Beteenden hos olika målgrupper
 • Segmentering av målgrupper

Välja rätt kanal och innehåll

Har ni koll på vilka digitala kanaler era målgrupper befinner sig på? En väsentlig del i strategiarbetet är att hitta kanaler att fokusera på och skapa en plan för hur ni ska vikta era resurser. När vi vet vilka kanaler som kan vara relevanta gäller det att också skapa innehåll som passar kontexten på kanalen och den målgrupp vi vill nå.

Det här är några delar vi rekommenderar att gå igenom:

 • Teori kring det digitala landskapet idag
 • Metoder för omvärldsanalys
 • Att välja och prioritera kanaler
 • Metoder för uppföljning per kanal
 • Målgruppsanpassat innehåll
 • Olika typer av innehåll för olika kanaler

 

Hållbarhetsarbete

Vill ni veta mer om hur Salgado tänker kring hållbarhet?

Läs mer här

Fler utbildningar

Thumbnail grund i sociala kanaler

Grundkunskap om sociala kanaler

Lär er mer om optimala mixen av sociala kanaler för era affärsmål

Skapa innehåll för sociala kanaler

Låt teamet bli mer kreativa – gå en utbildning i innehållsskapande.

Thumbnail annonsering på sociala kanaler

Annonsering på sociala kanaler

Lär er annonsera kostnadseffektivt, datadrivet och strategiskt.

Meta Ads Manager

Skräddarsydd en utbildning i verktyget Meta Ads Manager.

Strategi för digital närvaro

Skapa en tydlig strategi för er digitala närvaro – vi utbildar er hur!

Skapa video med enkla medel

Låt kreativiteten flöda! Praktiska och enkla medel för att skapa videocontent.