Hållbarhet

Att tänka och agera hållbart finns i Salgados DNA sedan dag ett. Vår vision är att vara en byrå med hög kvalitet som gör sitt yttersta för sina kunder, medarbetare, medmänniskor och sin omgivning.

Kontakta oss

För oss innebär hållbarhet flera olika saker och ger sig uttryck på olika sätt. Som ni säkert känner till grundades Salgado av Charlotte da Silva som under många år engagerat sig i hållbarhetsfrågor. Bland annat har hon bott i Brasilien i två år och volontärarbetat på barnhem och även varit engagerad i organisationen Star of Hope. Social hållbarhet är något som ligger oss extra varmt om hjärtat. 

.

.

Hållbar kommunikation

För att kunna leverera kvalitativ kommunikation krävs mångfald. Vi behöver inkludera olika etniciteter, intressen, åldrar, kön, politiska och religiösa åskådningar – för att få ett bredare perspektiv på allt vi gör. Det leder till bättre förståelse och en inkluderande kommunikation som är oerhört viktigt i det mångkulturella samhälle vi har idag. Därför välkomnar vi olikheter. Även om våra personligheter står i kontrast möts vi i våra grundvärderingar, så som: respekt, omtanke, glädje och gemenskap. Att känna sig accepterad för den man är är ett grundläggande behov hos oss människor – det vill vi främja. 

Arbetsmiljö

Högst upp på vår prioritetslista står medarbetarnas hälsa. Om vi mår bra kan vi prestera bra. En väsentlig faktor för att skapa en hållbar arbetsplats är att ha en fin balans mellan privatliv och arbetsliv. Flexibilitet med frihet under ansvar möjliggör för alla att få ihop sin livssituation, minskar stress och ökar vår effektivitet. 

Vi ser också till att ha roligt på jobbet. Tillsammans hittar vi på engagerande aktiviteter, värdesätter våra mikropauser och har en härlig, unik jargong. Vår arbetskultur skapar vi gemensamt. En betydande ingrediens för detta är ett klimat med högt i tak där alla kan vara sig själva. En trygg arbetsplats ger också utrymme för alla medarbetare att gå utanför sin comfort zone, testa nya saker och våga göra fel. 

Därför satsar vi mycket på kompetensutveckling – för att bygga en hållbar organisation som växer i takt med sina medarbetare. Allas utveckling är viktig – för magi skapas inte i en safe zone. Vi ger varandra starkt förtroende och vi lyckas och misslyckas tillsammans. Våra medarbetares röster är betydelsefulla och alla får tycka till i organisationen och dess utveckling.

Miljöpolicy

På Salgado strävar vi efter att leva och verka med klimat- och miljösmarta val i alla led. Vi har miljöanpassat vår verksamhet efter bästa förmåga genom att bland annat:

  • Välja kollektivtrafik eller samåkning i den mån det är möjligt
  • Sträva efter att minska vår energiförbrukning på kontoret
  • Minska på användandet av förbrukningsmaterial och i största mån välja miljövänliga alternativ
  • Hantera avfall på ett korrekt och miljömedvetet sätt

 

Vårt CSR-engagemang

Vi kan alla göra något för att bidra till ett bättre samhälle. Ibland i form av pengar men också med vår tid och kunskap. Genom åren har vi stöttat och engagerat oss i olika verksamheter, vissa kortare insatser och andra kontinuerligt år efter år. Här berättar vi mer om våra CSR-engagemang:

Sluta strutsa

Många föräldrar oroar sig för sina barns användande av onlinespel och sociala medier. Internet behöver inte vara farligt men vi måste prata om det. Föräldrar måste sluta stoppa huvudet i sanden och lära sig att förstå sina barn och hur dagens digitala interaktions- samhälle fungerar.

Vi har spenderat många kvällar med att föreläsa för tusentals föräldrar om barns användande av digitala kanaler – i syfte att skapa trygghet och förståelse hos föräldrar. Dagens digitala värld är en essentiell del av barns liv och uppväxt, men kan vara mer främmande för deras föräldrar. Genom att skapa en stark brygga mellan barn och vuxna får vi bättre förutsättningar för att barn kan växa upp i den digitala miljön på ett tryggt sätt. 

Den 19 maj 2016 intervjuades Daniel Erkstam av SVT Nyheter i Uppsala angående en Uppsala-skolas förslag att införa mobilfria zoner på skolan.

Den 29 juni 2016 skrev UNT om vårt CSR-projekt och föreläsningen i denna artikel.

Och den 10 oktober 2016 gjorde UNT en uppföljning om vår föreläsning under rubriken ”Byt fokus, föräldrar”.

23 november 2016 intervjuades Daniel Erkstam av P4 Radio Uppland om vad man som förälder skall göra när ens barn blir utsatta för något obehagligt online, såsom tex sexuella trakasserier/ofredande.

Star of Hope

Organisationen Hoppets stjärna ligger oss extra varmt om hjärtat och har funnits med oss sedan dag ett. Under 2015 stöttade vi verksamheten lite extra då några medarbetare besökte den lettiska landsbygden för att dela ut julpaket till behövande familjer. Julpaketen innehöll bland annat kaffe, pasta och en liten leksak. Saker som vi ofta tar för givet men som lyser upp vardagen för dessa familjer. Vi fick besöka Hoppets stjärnas skola för barn med funktionsnedsättning och höra mer om deras arbete för mänskliga rättigheter i landet.

Förutom projektet i Lettland har vi under alla år skickat en gåva till Hoppets stjärna i våra kunders namn som en julklapp. Bland annat i form av fruktträd i Haiti och Ghana.

Kvinnligt entreprenörskap i Costa Rica

Charlotte reste till Costa Rica under 2022 och höll en utbildning för kvinnor som bor i regnskogen. Utbildningen handlade om att starta och driva företag och hur de med enkla medel kan nå ut i digitala kanaler organiskt. Några hade redan verksamheter i liten skala men saknade grundläggande kunskap och förståelse i företagsekonomi och affärsutveckling.

Utbildningen resulterade i stärkta självförtroenden hos kvinnorna, mer lönsamma verksamheter och en tryggare framtid för familjerna.

Ronald McDonalds Hus

Ronald McDonalds Barnfond erbjuder familjer med svårt sjuka barn ett hemlikt och tryggt boende nära sjukhusen i Sverige, där hela familjen kan bo under långa behandlingstider. Vårt engagemang bestod av föreläsningar inom digital marknadsföring för alla kommunikatörer på Sveriges Ronald McDonald Hus.

Under en kväll i november 2019 besökte vi även Uppsalas Hus för att laga och bjuda familjerna som bodde där på tacos och glassbuffé! En mycket uppskattad kväll som gav en extra vardagslyx till familjer som annars lägger all energi på att ta sig igenom en svår period. Vi rekommenderar verkligen andra företag att göra samma sak – en bra teambuildingaktivitet  som värmer i hjärtat.

Främja entreprenörskap

Vi vill bidra till att stärka näringslivet och bygga en framtid där innovativa idéer och starkt entreprenörskap får frodas. Därför är det viktigt för oss att kontinuerligt samarbeta med olika aktörer som arbetar med just dessa frågor. Vi har engagerat oss i Bona Postulata och Ung Företagsamhet samt varit partner med Drivhuset Uppsala under flera år.