> Digital strategi

.

Digital strategi för marknadsföring

Vi kan vässa er digitala strategi, gärna som digital mediepartner. Vi ger relevanta råd om kanalval, placeringar och budget för digital annonsering.

Kompass

De allra flesta av oss använder digitala kanaler och sociala medier privat, men hur gör din organisation eller ditt företag för att omvandla digital närvaro till faktiskt affärsnytta? Vi är experter på hur de digitala och sociala kanalerna används, och vi kan vara ert strategiska bollplank.

Digital mediepartner

Många företag har redan en webbplats, en Facebooksida och ett Instagramkonto, men är det solklart hur era digitala insatser ska generera affärsnytta eller bir det mest ett huvudbry vad ni ska säga och tid som läcker till att ta fram inlägg som bara de närmast sörjande ger en tumme upp. Som er digitala partner hjälper vi er att ta fram relevanta nyckeltal, mätbara mål och en tydlig strategi för hur vi tillsammans ska nå dem. Genom kontinuerlig uppföljning och support implementerar vi planen tillsammans.

Rådgivningsmöte

Har ni just börjat jobba med er digitala marknadsföringsstrategi men känner att det vore bra med inputs för att försäkra att ni är på rätt spår? Eller kanske att ni vill se om er befintliga strategi kan vässas ytterligare. Vi skräddarsyr ett upplägg för där vi under ett möte tar er strategi till en ny nivå.

Krisrådgivning

Vi har lång erfarenhet av rådgivning kring hur företag och organisationer hanterar sociala medier i en krissituation. Det kan både handla om kritikstorm mot företaget eller en större samhällskris. Vi kan hjälpa er att förbereda er för en kris eller ge konkreta råd under en kris. Kontakta oss så hittar vi en lösning. Vi är vana att hjälpa kundtjänstavdelningar, marknadsavdelningar och kommunikationsavdelningar.

Referenser

Vad kul att du vill prata med vår uggla. Tyvärr har vi ingen pratande uggla. Men skicka din fråga till oss så svarar våra kloka medarbetare.