Informera
och påverka

Nyttja kraften i sociala och digitala kanaler för att nå ut med viktiga budskap till allmänheten. Regioner, kommuner och offentlig sektor behöver på ett kostnadseffektivt sätt nå rätt målgrupper i rätt tid.

Kontakta oss

Hur arbetar ni med digitala kanaler? Allmännyttig information har traditionellt sett skett via trycka medier. Nu har digitaliseringen skapat fler möjligheter att sprida information effektivt och vi kan även i realtid få reda på hur väl informationen tas emot. För kommunala och offentliga verksamheter blir detta vitalt för att lyfta och stötta den allmänna opinionen i samhället. 

 

En strategi för digital närvaro

Även om budskap från våra samhällsorgan är viktiga kan de lätt försvinna i sociala medie-bruset. Inte helt lätt att hitta rätt taktik för att fånga publikens uppmärksamhet. Det finns dessutom flera regelverk att förhålla sig till på de digitala jättarnas plattformar. Genom en tydlig strategi hittar vi rätt tillvägagångssätt och  sammanställer regler och riktlinjer att komma ihåg. Oavsett om ni behöver ta fram en strategi från grunden eller finslipa på er befintliga, anpassar vi vårt arbete efter ert behov. Tillsammans kombinerar vi våra kunskaper och tar fram en plan för er digitala närvaro som stöttar ert övriga kommunikationsarbete.

Vår process:

 • Förstudie, där vi grottar ner oss i er bransch och ert varumärke
 • Workshop, där vi tillsammans diskuterar olika strategiska frågeställningar
 • Framtagande av digital strategi
  (innehållande bl.a. mål, nyckeltal, målgrupper, kanalval och metoder.)
 • Presentation och efterföljande revidering efter feedback

Er strategiska partner

Som er strategiska partner fortsätter vi hjälpa er att implementera den nya strategin för er digitala närvaro. Strategin är ett levande arbetsdokument och med en agil arbetsprocess ser vi till att den uppdateras efter datadrivna insikter. Ni har oss att hålla i handen och slipper stå inför alla vägval själva. Under ett löpande samarbete ser vi till att hålla rätt kurs i det stormiga digitala landskapet.

 • Uppföljning och säkerställande av den digitala strategin
 • Brainstorming av innehåll
 • Uppdatering av trender och förändringar i det digitala landskapet
 • Analys av era insatser och digitala närvaro
 • Proaktiva tips och rekommendationer
Tjänst informera och påverka

Annonsering på digitala kanaler

Det finns en mängd olika plattformar i det digitala landskapet att använda sig av för att nå ut till allmänheten med viktig information. Inte bara det, det är också  viktigt att fundera på vilka det är ni faktiskt vill nå, och var de befinner sig. För det gäller att välja både kanaler och strategier därefter. Låt os bli ert förlängda marknadsteam.

 • Baserat på strategin definierar vi optimala kanalval och kampanjplaner
 • Datadriven optimering av kampanjer mot uppsatta nyckeltal/mål
 • Löpande utvärdering och rapportering av resultat
 • Flexibelt och snabbt arbetssätt som passar komplexa/stora organisationer
Se alla tjänster

Fler tjänster

Tjänst informera och påverka

Informera och påverka

Effektiv spridning av allmännyttig och opinionsbildande information.

Tjänst kompetensutveckla teamet

Kompetensutveckla ert team

Låt oss dela med oss! Utbilda er inom digital marknadsföring.

Tjänst content till sociala medier

Skapa content till sociala kanaler

Stick ut i bruset! Med kreativt & datadrivet content skapar vi nytänkande budskap.

Tjänst kvalitativa leads

Få fler kvalitativa leads

Öka er tillväxt genom datadriven & kreativ leadsgenerering.

Öka konverteringarna

Öka antal konverteringar

Vi optimerar er digitala närvaro genom agila & datadrivna beslut.

Stärka varumärke

Stärka ert varumärke

Öka kännedom om vilka ni är med slagkraftiga budskap.

Tjänst digital strategi

Ta fram en strategi för digital närvaro

Tillsammans tar vi fram en plan för er digitala närvaro där era affärsmål är i fokus.

Tjänst chatbot Salgado

Effektivisera er kundservice

Låt en chatbot bli kompisen som avlastar er kundtjänst. Vi vägleder er!