Affiliate och Influencer marketing

Affiliate marketing och influencer marketing har blivit två populära buzzwords de senaste åren. Men det kan vara läskigt att satsa en del av marknadsföringsbudgeten på detta område om det är helt nytt. Därför har vi sammanställt några användbara tips som kan hjälpa er att komma igång och ta bort lite av mystiken kring satsningen. 

Affiliate marketing innebär att en publicist tjänar på att marknadsföra ditt företags produkter eller tjänster genom sina plattformar eller kanaler. Detta mäts mot resultat och kan utföras med etablerade bloggar inom en intressant nisch för er, hemsidor, nätverk eller andra kanaler. Influencer marketing sker genom samarbeten med individer och deras befintliga publik på olika kanaler.

Att arbeta med influencers kan ge ett nytt perspektiv på ett varumärkes marknadsföringsstrategi och ge värdefulla insikter om hur man når ut till målgruppen. Influencer-marknadsföring handlar inte bara om att marknadsföra produkter; det handlar om att bygga relationer med publiken, ge värde och skapa en gemenskap.

Här är några tips på vad som är viktigt att ha på plats för att få ut det mesta av ditt Affiliate/influencer samarbete och för att kunna mäta hur det går.

affiliate_influencer_marketing

Att välja rätt affiliate eller influencer:

Att välja rätt affiliate eller influencer är avgörande för att din marknadsföringskampanj ska lyckas. Se till att välja partners som matchar din nisch och intressen, har en publik som stämmer överens med din målgrupp och har en tonalitet som resonerar med ditt varumärke. 

Att bygga förtroende är avgörande i influencer marketing, och det tar tid och ansträngning att etablera en relation mellan influencern och varumärket. Autenticitet är nyckeln i influencer marketing, och influencers bör endast marknadsföra produkter eller tjänster som de tror på och har använt själva. Varumärken måste göra sin research och hitta rätt influencers för sin publik och bransch. Alla influencers är inte lämpliga för alla märken, och passformen måste vara rätt.

 Här är några viktiga faktorer att tänka på när du börjar göra din research:

 • Vilka Affiliates/Influencers finns det som jag vill ha ett samarbete med. 
 • Vems målgrupp stämmer bäst överens med din målgrupp och mål för partnerskapet? 
 • Deras status – finns det trovärdighet och gott rykte hos partnern du kikar på? 
 • Vad kostar samarbetet och ligger det inom din budget? Det borde gynna båda parter.
 • Kan ni samarbeta och ha en kreativ dialog kring det innehåll som produceras?? 

Det är viktigt att ha dessa faktorer i åtanke redan från början för att säkerställa att du väljer rätt affiliate eller influencer för ditt varumärke och maximerar framgången för din marknadsföringskampanj. Dessutom är det avgörande att fastställa tydliga mål, förväntningar och riktlinjer för partnerskapet för att undvika missförstånd.

Sätt rätt KPI:er – Vad är den önskade utkomsten av samarbetet? 

När man mäter framgången av influencer-marknadsföringskampanjer är det viktigt att tänka på engagemang, räckvidd och inverkan på publiken, istället för att bara fokusera på antalet likes eller följare. För att mäta framgång kan man använda sig av olika metoder, beroende på vilket mål man har med kampanjen. Välj rätt KPI:er.

 • Om målet är att öka försäljningen kan man mäta konverteringar, antal sålda enheter eller ökad vinst under en viss period. 
 • Om man vill mäta trafiken in till en affiliate-länk kan man titta på antalet klick på länken. (bra om du vill mäta om samarbetet presterat bättre än övriga kampanjer under period) 
 • Om man vill ha fler leads kan man mäta antalet personer som visat intresse. 
 • Om man vill mäta antalet försäljningar som är direkt associerade till kampanjen, kan man titta på det totala antalet försäljningar under kampanjens period som går att koppla till samarbetet.

Det är också viktigt att ha realistiska mål och förväntningar med influencer marketing. Det är sällan ett snabbt sätt att öka försäljningen över natten, utan det kräver tid och tålamod för att bygga upp förtroendet hos influencerns följare och skapa en autentisk relation med dem.

UTM-Taggar

För att mäta resultatet av ditt samarbete med affiliates eller influencers är det viktigt att använda UTM-taggar. UTM-taggar är kodade länkar som hjälper dig att spåra trafiken från innehållet kopplat till samarbetet och mäta försäljningen som kan hänvisas till det. Tidigt i processen bör du också sätta upp de KPI:er som är viktiga för att mäta resultatet, till exempel besök, följare eller försäljning. Det är viktigt att ha klart för sig vad som definierar en lyckad satsning, så att man kan mäta och utvärdera kampanjens prestation på ett relevant sätt. 

Det är också viktigt att komma ihåg att framgången för en influencer-marknadsföringskampanj bör mätas i termer av engagemang, räckvidd och påverkan på publiken, snarare än enbart antalet likes eller följare.

Vad får det kosta – sätt förväntan tillsammans. 

Att sätta en provisionsbaserad strategi innan kan vara lite klurigt, det finns många sätt att göra det på. När man sätter upp en provisionsbaserad strategi för samarbetet med en influencer är det viktigt att komma överens om vilken betalningsmodell som ska användas. Det finns flera betalningsmodeller som kan användas, som en fast avgift, en kostnad per klick (CPC)-modell eller en intäktsdelningsmodell.

För att bestämma rätt ersättning för en influencer bör man ta hänsyn till faktorer som influencerns nisch, kampanjens omfattning, leveranserna, innehållets nivå och influencerns expertisnivå. Vissa har även fasta kostnader och modeller satta för samarbeten eller sätter själva ett förslag baserat på arbetsnivå, detta är vanligare för de erfarna affiliates. Det är också viktigt att du är transparent om din budget, förväntningarna för samarbetet samt att du ger en tydlig brief om kampanjen.

För att hitta rätt ersättning för influencern kan man använda olika verktyg, såsom plattformar för influencer marketing, analysverktyg för sociala medier och marknadsundersökningar. Det är också viktigt att tänka långsiktigt och försöka bygga en relation med influencern istället för bara att anställa dem för enstaka kampanjer. Detta kan hjälpa till att förhandla fram bättre ersättning och utveckla ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap.

Några exempel på vanliga modeller: 

 • Engångsbelopp baserat på besök – ett litet arvode går till din affiliate/influencer baserat på detta som grund. 
 • Återkommande betalning under perioden för samarbetet. 
 • Baserat på procent nivåer – nivå av leads som går att hänvisa till samarbetet. Tex:  för 100 konverteringar blir arvodet  5% av sälj, för 200 konverteringar 8% procent av sälj och så vidare. Du sätter den procentsatsen som du tycker är rimlig.
 • Utbyte – tjänster/produkter i utbyte mot samarbetet.

Vissa affiliateprogram har fasta modeller för samarbeten. Gör din research och hitta en som matchar din budget och målsättning. Du kan även få tips om vad som är en rimlig kompensation som säkerställer vinst för båda parter.

När det kommer till Affiliate marknadsföring finns det tre stora modeller att luta sig mot: 

Unattached affiliate marketing

Unattached affiliate-marknadsföring är en typ av affiliate marknadsföring där din affiliate  marknadsför en produkt eller tjänst indirekt. De tjänar en provision för varje försäljning som görs genom sina marknadsföringsinsatser, utan någon direkt kommunikation med köparen. Metoder inkluderar innehållsskapande, SEO och marknadsföring i sociala medier. Det är en passiv inkomstkälla, men kräver ansträngning för att lyckas.

Involved affiliate marketing

Involved  affiliate-marknadsföring är när affiliatemarknadsföraren aktivt marknadsför en produkt eller tjänst, ofta genom en unik affiliatelänk. De kan använda olika marknadsföringstekniker och tjäna en provision från leverantören. Det ger mer kontroll och potential för högre provisioner men kräver mer ansträngning och tidsinvestering.

Related affiliate marketing

Relaterad affiliate-marknadsföring främjar produkter eller tjänster som är relevanta för marknadsförarens nisch och bygger förtroende hos sin publik. De marknadsför genom marknadsföringskanaler, som sociala medier eller deras webbplats, och tjänar en provision på försäljning gjorda via deras unika affiliatelänk. Det kan vara en lukrativ inkomstkälla för marknadsförare med en stark anhängare inom sin nisch.

Bra att tänka på 

Du är aldrig låst till bara ett samarbete för stunden.

Du har absolut möjligheten att göra flera samarbeten med affiliate- eller influencer-marknadsföring samtidigt. Det är dock viktigt att hålla koll på prestationen för varje samarbete under perioden för att kunna utvärdera vilket samarbete som är mest lönsamt för dig. Att utvärdera varje samarbete på ett korrekt sätt hjälper dig att ta bättre beslut och göra justeringar inför framtida samarbeten. Tänka på att ha en tydlig kommunikation med alla samarbetspartners för att undvika eventuella missförstånd och konflikter.

Avtal och Scams. 

Att ha ett bra avtal är grundläggande för att säkra upp för både dig och din samarbetspartner. Tyvärr manipulerar vissa individer siffror med hjälp av bots för att öka trafiken och andra mätvärden under samarbetet. Därför är det viktigt att hitta en pålitlig influencer eller affiliate, sätta dina KPI:er, betalningsmodeller och bestämma hur betalningar ska göras för att se till att ni båda har koll på läget under samarbetets gång.

Dessutom är det viktigt att säkerställa att avtalet omfattar viktiga aspekter som exklusivitet, ägande av innehåll och längden på samarbetet. Det bör också tydligt definiera arbetets omfattning, leveranserna och tidslinjen för slutförande. Båda parter undertecknar avtalet innan samarbetet påbörjas för att säkerställa att de är juridiskt bundna av villkoren.

Slutligen är det viktigt att vara medveten om eventuella lagar,  regler eller riktlinjer i din bransch gällande influencer eller affiliate marknadsföring. Till exempel, i många länder måste influencers tydligt kommunicera  sponsrat innehåll. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste reglerna och riktlinjerna för att undvika eventuella juridiska problem.