Svenskarna och Internet 2017

Svenskarna och Internet 2017

Så kom den äntligen: Den årliga undersökningen ”Svenskarna och Internet”. Undersökningen är den mest omfattande statistiska underökning som görs vad gäller våra internetvanor i Sverige.

Undersökningen är den största och mest heltäckande mätningen som görs av hur vi i Sverige använder Internet. Och den del som intresserar oss på Salgado mest är såklart det som handlar om de sociala kanalerna.

Jämförelse sociala medie-kanaler

användning per kanal i sociala medier

Facebook fortfarande lika dominant

Att tro att Facebook skulle minska särskilt mycket i användning från ett år till ett annat har jag inte hört så många som siat om på sista tiden. Under några år var det rätt vanligt att något siade om att Facebooks dominans skulle brytas och att andra skulle ta över deras plats. Men nu har Facebook varit en självklar kommunikationskanal för en en väldigt stor del av Sveriges befolkning i 10 år och verkar ohotade i sin dominans. När jag vill övertyga Salgados kunder om Facebooks särställning brukar jag ibland använda Google Trends. För en sökning på de mest använda sociala kanalerna i verktyget ser ut så här (trendresultat för Sverige och de senaste fem åren):

Google Trends kurva för jämförelse mellan Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat och LinkedIn

Även om Facebook sakta dalar neråt i Google Trendmätning så visar grafen tydligt att de spelar i en egen division. Och det är fortfarande en Trendmätning och inte en relevansmätning.

Det som undersökningen Svenskarna och Internet tagit med i år är att titta separat på Facebook Messenger som ju sedan många år är en separat app och som särskilt av unga används mer frekvent än det klassiska Facebook.

Snapchat ökar

Trots att Snapchat utmanas av Facebooks alla plattformar (förutom Instagram även Facebook, Messenger och WhatsApp) så har kanalen ökat markant i användning sedan förra året. Framför allt i åldersgruppen 36+ har rejäla ökningar skett. Jag hade trott att det skulle visa sig att Snapchat blivit den första kanalen i sociala mediers historia som de unga får ha för sig själva. Men nu ser det ut som att föräldrar och andra ”gamlingar” hittar till Snapchat med.

Twitter återhämtar sig

Efter att Twitter minskade rätt så mycket i användning i förra årets undersökning så kunde man nu se en stor ökning. 25% av Internetanvändarna säger nu att de använder Twitter någon gång. I flera år i rad har däremot andelen dagliga användare av Twitter varit 6%. Den stora ökningen i år skulle delvis iallafall kunna förklaras av Trumpeffekten.

Beteendeförändringar i sociala medier

Precis som i förra årets undersökning så kunde man tydligt se att framför allt unga i mindre utsträckning postar eget innehåll (publikt) i sociala kanaler och istället kommunicerar i det som kallas för ”dark social”.

En annan intressant observation är att statistiken visar att hur stor andel som postar inlägg, postar bilder och delar inlägg är rätt så jämn upp i åldrarna tom 60+. För den äldre delen av användarna av sociala medier postar inte alls lika mycket egna inlägg och foton men delar i princip lika mycket inlägg som de yngre användarna gör. Det är något som även vi på Salgado ser i våra kunders statistik: Pensionärerna är engagerade och delar, gillar och kommenterar inlägg och oftast mest av alla åldersgrupper. Seniorerna rockar på Facebook just nu.

Disclaimer

Vi vill påpeka att undersökningen Svenskarna och Internet baserar sig på intervjuer som genomförs under årets första kvartal. Så det graferna visar är hur det såg ut för ca 6 månader sedan. Och mycket kan ju ha hänt sedan dess i dessa snabbrörliga kanaler.

Här kan du läsa vår sammanfattning av förra årets undersökning Svenskarna och Internet 2016. 

/Daniel Erkstam, Digital Strateg