Vad gör våra barn på nätet?

 

Idag släpptes den årliga undersökningen Svenskarna och internet, med intressant statistik över hur vi använder internet och i vilka kanaler vi är mest aktiva i. Framförallt kan vi följa utvecklingen över tid och skillnader beroende på kön och ålder.

Det går att utläsa en tydlig trend i att unga i än högre utsträckning än förra året rör sig mot dark social, det vill säga kommunikation som inte sker öppet till alla utan i direktmeddelanden till grupper eller enskilda personer. Ett exempel på det är att användningen av FB messenger är som högst i åldern 16-25, samtidigt som denna åldersgrupp är den som i allra lägst utsträckning skriver egna inlägg på Facebook (20%) eller lägger upp bilder (29%). Ett annat exempel är ökningen av Snapchat, som till stor del bygger på Dark social. Så gott som alla flickor mellan 12-15 år använder Snapchat (99%) och 95 procent gör det dagligen. Pojkarnas användning av Snapchat är visserligen inte lika hög som flickornas, men det är ändå fler än 4 av 5 som använder Snapchat och ungefär 2 av 3 som gör det dagligen.  

Svenskarna och Internet 2017

På frågan ”känner du att du är insatt i dina barns liv på nätet” svarar hela 55% av föräldrarna till mellanstadieelever att de är ”väl insatta” eller ”mycket väl insatta”.

Även om det är en hög andel och på så vis mycket positivt betyder det att nära hälften av alla föräldrar fortfarande inte är det.

Och frågan är hur mycket insyn man kan ha kring kommunikation i exempelvis Snapchat där meddelanden försvinner när mottagaren har sett dem.

Generationsglappet och ett utbrett oförstående är en verklighet som vi också kan vittna om när vi är ute på skolor och föreläser om barn och ungas digitala användning för lärare och föräldrar. Vi behöver definitivt göra mer. Nyckeln är kunskap och närvaro.

Sedan hösten 2016 har Salgado besökt ett 20-tal skolor i Uppsala och Stockholm och under föreläsningskonceptet #slutastrutsa inspirerat tusentals föräldrar med konkreta tips och verktyg. Vi tar inget betalt för att komma ut. För oss är det viktigt att ta ansvar och #slutastrutsa är vårt sätt att ge tillbaka till samhället. Vi sitter på en stor mängd kunskap och erfarenhet som vi gärna dela med oss utav.

I våras blev Salgado finalist i Årets Hållbara Företag, ett pris som Företagarna årligen delar ut. Och nu i veckan fick vi veta att vi är finalister i uppsala.com:s ”Årets Boost”. Vi är så glada att detta viktiga ämne uppmärksammas och får den plats den förtjänar.