Tips för att skapa engagemang på Facebooksidan

Det kan vara svårt att publicera innehåll som skapar engagemang på Facebooksidan. För vissa branscher är det svårare än andra.

”Ett tips när du har kört fast och som nästan alltid fungerar är att använda Facebooks frågefunktion.”

Du hittar den längst upp till höger över statusfältet.

Hur fungerar det?

Du kan skapa vilken typ av fråga du önskar. Därefter får du möjlighet att skapa egna svarsalternativ. Du kan även välja att låta gillarna skapa egna svarsalternativ. Vilket du väljer bör bestämmas av vad du vill få ut av din frågeställning. Exempelvis; vet du innan att det inte finns möjlighet till att byta spår är det klokt att hålla sig till de alternativ du själv skapar.

Använd ambassadörers privata nätverk

När du skapar en fråga har du möjlighet att ställa den direkt till utvalda personer i ditt privata nätverk. De kommer då att få upp en notis om du har ställt en fråga. Använd dina ambassadörer till att nyttja denna funktion och det kommer att ge god effekt. Tänk dock som alltid på att inte överanvända funktionen och trötta ut ditt nätverk.

När kan jag använda frågor?

  • Marknadsundersökning
  • Kommunikationstutveckling
  • Lära känna din målgrupp

Skapa en egen marknadsundersökning, fråga gillarna vilken ny färg/smak/form de rekommenderar för den nya produkten osv. Vem vet bättre en hängivna fans?

Fråga vilka ämnen de vill läsa om, vad de vill diskutera Facebook, vilken service de förväntar osv? Återigen, vem vet bäst? Företagets kommunikationschef?

Lycka till!