TikTok knappar in på Instagram och Snap bland unga

Nya siffror från MMS visar på stora förändringar i hur unga tittar på rörligt innehåll i sociala medier. Videotittandet på TikTok har ökat rejält det senaste året. TikTok har gått från 7 procent till 25 procent daglig räckvidd på ett år. Det visar en ny trendrapport från medieanalysföretaget MMS som bygger på telefonintervjuer.

Det är bland unga som TikTok är som starkast. I åldersgruppen 9–19 år når rörliga innehållet ut bättre på TikTok än på Facebook. Det är bara Instagram och Snapchat som har bättre räckvidd i denna åldersgrupp. Så här säger Karina Malmsten, kommunikationsansvarig på MMS, om förändringen:

– För både Snapchat och Instagram, som båda har starkt tittande på rörligt i unga målgrupper, minskar räckvidderna något jämfört med förra året. Trots detta har Snapchat och Instagram betydligt fler dagliga användare än TikTok. Facebook däremot, har både minskat i räckvidd och blivit omsprungna av TikTok i målgruppen.

TikToks dagliga räckvidd har på ett år ökat med 18 procentenheter bland de yngre. Det är i åldersgruppen 9-12 år som TikTok är störst, men TikTok har också många tittare bland 13-16-åringar. Men TikTok är inte så populär bland de äldre tonåringarna. Allt detta framgår av MMS nya trendrapport.

Tyvärr är det ännu inte möjligt att annonsera på TikTok i Sverige. TikTok har öppnat upp för annonsering, men vi vet inte när annonseringsmöjligheten kommer till Sverige. Salgado bevakar självklart hur TikTok utvecklas både som organisk kanal och som annonseringsplattform.