Snapchat ökar och Twitter tappar

 

Det är lilla julafton på Salgado när den årliga rapporten Svenskarna och Internet lanseras i oktober. I år kan vi konstatera att Snapchat tar över tronen från Instagram, i fråga om vilken social kanal som ökar mest i användning. Twitter däremot står för det största tappet i användning sedan rapporten började publiceras 2011.

diagram1

Kvinnor spenderar i genomsnitt 7.8 timmar/vecka i sociala kanaler, medan män ligger lite lägre på 6.3 timmar/vecka.

Generellt kan vi konstatera att användandet av sociala medier fortsätter att öka överlag. Både i fråga om antal användare och hur mycket tid vi spenderar i de olika kanalerna. Facebook är fortfarande överlägset störst sett över hela befolkningen, men har inte ökat så mycket sedan 2015. Ganska naturligt då kanalen redan används av drygt 70% av befolkningen.

diagram 2

Många menar att Facebook inte är så stort bland ungdomar men faktum är att i åldersgruppen 12-15 år besöker 67% Facebook någon gång ibland. Motsvarande andel bland 16-25-åringar är hela 94%.

diagram3

Facebook och Instagram dominerar i stort. LinkedIn har också ett stort användande om man ser till de som besöker kanalen någon gång. Det dagliga användandet är betydligt lägre.

Snapchat skjuter i höjden

diagram 4

2016 är Snapchat den kanalen som ökar allra mest i Sverige.

Att Snapchat ökar är knappast någon överraskning, och att det främst är tonåringar som använder kanalen är inte heller något att förvånas över. Att ökningen är så pass stor får ändå anses spektakulärt. Bland tjejer på gymnasiet är det alltså 97% som använder kanalen någon gång och hela 92% använder tjänsten dagligen.

diagram 5

Snapchat är framförallt stort bland tonåringar.

Twitter minskar

Sedan Svenskarna och Internet började publiceras har vi i stort sett bara sett att staplarna går uppåt i olika snabb takt, med väldigt få undantag. Därför är det oroväckande för Twitter att andelen som använder Twitter dagligen har sjunkit från 22% i fjol till 18% i år och mindre än hälften (45%) skriver någonting på kanalen. Endast 3% av användarna twittrar någonting själva på daglig basis.

diagram 6

Twitter är något överraskande större i de yngre ålderssegmenten, vilket är en positiv signal för en kanal som minskat lite i stort.

Nu kommer vi på Salgado grotta ner oss i att diskutera och spåna kring siffrorna. Om du vill läsa mer av rapporten så hittar du den här!