Salgado tipsar om hur organisationer kan hantera Coronaviruset i sociala medier

Många organisationer funderar just nu på hur de ska hantera situationen kring Coronaviruset (Covid-19). Folkhälsomyndigheten höjde under gårdagen risknivån till den högsta för samhällsspridning i Sverige. Risken bedöms nu vara mycket hög.

Det är viktigt hur din organisation kommunicerar i sociala medier om Coronaviruset. Har din organisation verksamhet som bidrar till att många människor samlas på samma plats och det finns risk för smittspridning så är det en god idé att skapa en kommunikationsplan för den policy som ni har satt upp.

Salgado tipsar: 4 punkter att tänka på när din organisation kommunicerar kring Coronaviruset

Vi har satt ihop en checklista för vad du bör tänka på när det kommer till kommunikationen i sociala medier.

Samla information på ETT ställe

Istället för att skapa informationsinlägg och/eller svara i olika kommentarsfält på era inlägg i sociala medier rekommenderar vi att skapa en samlad informationssida på er hemsida. I fallet som med Corona där läget är ovisst och ändrar sig dag för dag innebär det både en alldeles för stor risk och alldeles för mycket jobb att gå in och uppdatera överallt. Länka istället i alla era sociala kanaler till EN sida så har ni full kontroll vilken information ni gått ut med samt kan snabbt ändra utifrån rådande läge.

Exempelvis: Vi följer Folkhälsomyndigetens råd och vidtar de åtgärder som krävs för att gör det vi kan för att förhindra smittspridning av Corona (Covid-19). Vi uppdaterar löpande på foretagetX.se/medanledningavcovid19

Förbered era svar

Tänk igenom vilka typer av frågor som kan komma upp från era kunder. Sammanställ en FAQ som era kommunikatörer har tillgång till. Då kan ni agera snabbare. Involvera flera delar av organisationen, ni har troligtvis olika perspektiv och kan täcka upp fler möjliga frågeställningar.

Gå inte ut med information i onödan

Så länge läget är ovisst finns ingen anledning att sprida ytterligare oro. Därför kan det vara smart att sitta lugnt i båten och inte gå ut med information på de sociala kanalerna i förväg. Istället kan strategin vara att vända sig till andra kommunikationsvägar för proaktiv information, exempelvis mejl till befintliga kunder och som ovan nämnt en informationssida på hemsidan. OM era kunder sedan börjar ställa frågor på sociala kanaler har ni förberett er och kan hänvisa till hemsidan, men riskerar inte att skapa onödig oro eller onödigt arbete för er internt.

Förbered en krisgrupp

Sätt ihop (om det inte redan finns) en “krisgrupp”. Om ett fall blir uppmärksammat sammankopplat med ert varumärke kommer kunderna med all sannolikhet vända sig till era sociala kanaler för att kommunicera med såväl er som med varandra. Ni behöver ha en beredskap för det.