Salgado deltar vid Handelskammarens rundabordssamtal

År 2020 var onekligen ett speciellt år. I historien kommer det kanske minnas som Corona-året, eller året då vi insåg hur viktigt det är med krishantering. Flera människors personliga ekonomi har fallerat och företag har gått i konkurs på grund av pandemin, men det gäller att hitta en väg tillbaka och omvandla motgångar till nya möjligheter.

Omstartkommissionen är ett initiativ anordnat av Stockholms Handelskammare som består av landets ledande experter inom olika fält. De har fått i uppgift att arbeta fram förslag till reformer inom tio olika områden för att göra Sverige starkare bortom den rådande pandemin.

I Augusti 2020 publicerades boken Idéer för ett starkare Sverige där professor Amy Loutfi skrev ett kapitel om det viktiga ämnet digitalisering. Lotta på Salgado blev inbjuden av Handelskammaren till ett rundabordssamtal där Salgado fick möjligheten att diskutera kapitlet utifrån vårt perspektiv. En skriftlig summering av Lottas dragning kommer nedan av henne själv:

Jag delar verkligen insikten om det behövs en bredare förståelse för vad AI är och framförallt när och hur det bör användas i syfte att som företag eller organisation förbättra sina tjänster, produkter, marknadsföring och kundrelationer. 

För ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv behövs detta på såväl politisk nivå som i våra utbildningar långt ned i grundskolan. Och precis som Amy skriver i rapporten är brist på tillit till AI, vilket beror i mångt och mycket på brist på kunskap, är ett potentiellt hot att hamna efter och att gapet ökar i en exponentiell takt. 

Vi kan ta exempel från vår verksamhet där vi i ett pilotprojekt byggt en ai driven chatbot. En kombination av olika verktyg där NLP är en del. 

NLP är en gren inom AI som står för natural language processing. Och här saknas förståelse och kunskap hos många både stora och små företag. 

Tekniken syftar till att förstå mänsklig kontext, tolka känslor osv. Den används i detta sammanhang för att skapa en chatbot som kan lära känna din målgrupp och på så vis stärka kundrelationen och genom en definierad problemställning uppnå en effektiv i en del av kundresan. Populära exempel på NLP är Google Assist, Siri, och Alexa. 

När vi jämför dialogen som sker i internationella forum för just detta finns det en helt annan typ av förståelse och är mycket mer mogna och villiga att tillämpa AI / NLP i sin verksamhet. Det skulle alltså indikera att våra företagare ligger back inom just detta område. Det kanske är ett litet steg bakom just nu men på sikt kan ju det avståndet växa enormt.

En annan viktig fråga och bromskloss i sammanhanget som vi stöter på dagligen nu är just frågan om integritet och de lagar som otydligt rullats ut på senare tid. Det skapar ett vakuum där företagare och organisationer hämmas för att man inte förstår vare sig innebörd eller konsekvens. 

Vi går också mot ett samhälle med mindre interface och mer röstbaserat. Vi kommer inte i samma utsträckning vara beroende av skärmar av olika slag vilket ställer stora krav på våra företag och där AI blir extremt viktigt för att anpassa och kunna leverera en fin kundupplevelse. 

Problemet rör dock hela samhället, inte bara vårt näringsliv. 

För fem år sedan initierade vi ett projekt – Sluta strutsa, där vi föreläste för föräldrar, lärare och rektorer kring barns digitala användande i syfte att minska fientligheten som vi anser är allt för stor hos de vuxna i förhållande till barns användning av digitala tjänster.

Det menar vi i förlängningen blir ett samhälleligt problem. Även här är det kunskap och förståelse som kan minska denna fientlighet och bygger en bro mellan barnen och föräldrarnas i mångt och mycket olika världar.

För börjar man addera de positiva delarna till den redan långt inbitna kunskapen, och kanske erfarenheten kring de negativa aspekterna, så frigörs kreativitet hos våra barn. Den inställning våra barn har till digitala tjänster som i många fall bygger mer på co-labs ser jag mycket positivt på generation Z:as användning, men då måste den också uppmuntras.

Jag tänker också på problemet med misinformation och desinformation. Där framförallt vuxnas avsaknad av förståelse hur algoritmer kan påverka våra beliefs och styra till ett medvetet eller undermedvetet beteende.

På både gott och ont såklart. Det är ju algoritmer som är anledningen till att saker blir virala, rekommenderar forum, grupper och innehåll. Många på bred front känner inte till eller förstår detta, eller saknar insikten av att vara källkritiskt. Det är ett megastort problem och lösningen börjar med kunskap.

Jag vill gärna avslutningsvis citera Gary Vaynerchuck:

Everything you are seeing happening in society, the people that are voted in, the people that are building big companies, the celebrities that are changing the society, the people that are changing the world with positive or negative impact. Everything is played out in one place: The Internet

Spot on! 

Tack också till Oscar Flores Pena och Daniel Erkstam som tillsammans med mig reflekterade kring denna enormt stora och viktiga fråga.