Så här raderar du din sökhistorik på Facebook

Visste du att Facebook sparar allt det du söker på inne på Facebook. Inte så att någon annan än du kan se det. Men du kanske ändå inte är bekväm med att det sparas en lista som visar vad och vem du sökt på och hur många gånger. Det handlar om integritet. Anledningen till att Facebook sparar och loggar det är för att kunna erbjuda dig ett så relevant innehåll som möjligt. Dvs, Facebook väger in dina sökningar i hur de sorterar vilket innehåll du ser på Facebook.

Det är snabbt gjort att radera de sparade sökningarna. Bara man vet hur man gör ???? Och därför har vi gjort en guide som visar precis hur du bär dig åt för att göra detta: