Facebook byter vision och uppdaterar Facebookgrupper

När de flesta var i full färd med att förbereda midsommarfirandet i torsdags eftermiddag/kväll så gick Mark Zuckerberg ut i en annonserad livesändning där han lovat presentera ”big announcements”. Livesändningen var en del under Facebooks första ”Community summit” där de samlat ledare för några av de allra största Facebookgrupperna som finns runtom i världen för en konferens i Chicago.

Den stora nyheten som Mark inledde med var att Facebook nu ändrar sitt övegripande mål/syfte för hela företaget från den tidigare som var att Facebooks mål är att göra världen mer öppen och uppkopplad (”To give people the power to share and make the world more open and connected”). Facebook har jobbat så hårt för sitt mål att de även handgripligen försett områden utan internetuppkoppling en möjlighet att koppla upp sig via solcellsdrivna drönare.

”Bring the world closer together”

Mark Zuckerberg presenterar Facebooks nya uppdrag: Bring the world closer together

Men nu byter man alltså ut denna vision till en ny som heter ”Bring the world closer together”. Mark Zuckerberg förklarade att de nu med snart 2 miljarder användare världen över har ett stort ansvar att inte bara se till att folk kan interagera med varandra utan att de även arbetar aktivt för att minska klyftorna mellan folk och att ge verktyg för att skapa meningsfulla och viktiga samband mellan människor i olika sorters gemenskaper. Och som ett första delmål så ska de på Facebook försöka få en miljard människor att hitta meningsfulla gemenskaper. Här kan man läsa mer om vad Mark Zuckerberg skriver om detta beslut med den nya visionen för företaget. 

Facebookgrupper blir bättre

Statistik

Som ett annat steg i sin nya mission så lanserade Facebook i torsdags en rad nyheter för Facebookgrupper. Dels så lanserade Facebook statistik för grupper så äntligen kan få lite statistik över gruppers aktivitet som tex:

  • När i veckan och på dygnet som gruppens medlemmar är mest aktiva
  • Vilka medlemmar som bidrar mest (statistik endast för de senaste fyra veckorna)
  • Demografin bland gruppens medlemmar

Hantering av medlemmar

Hanteringen av medlemmar ska även bli förenklad och effektivare. När du behöver rensa upp efter ett spamkonto eller något troll som hunnit posta en massa inlägg eller skrivit en massa kommentarer som behöver rensas bort så ska det vara enklare nu.

Länkade grupper

Redan för några månader sedan blev vi på Salgado uppmärksammade på att Facebook testade en ny möjlighet för vissa Facebooksidor att kunna ha länkade grupper till sin Facebooksida. Och därmed även kunna agera i en Facebookgrupp som en organisation och inte som tidigare varit det enda alternativet: som privatperson. En välkommen möjlighet som nu verkar rullas ut som en möjlighet till fler. Ännu tyvärr inte för alla. Vi har en kund som väntar mkt på detta då de redan har en Facebookgrupp som är mkt viktig för verksamheten och som de gärna skulle vilja koppla samman med sin Facebooksida.

Nu ska det även gå att länka grupper till varandra och på vis kan stora grupper skapa undergrupper inom mer nischade ämnen än vad den ursprungliga gruppen har. Detta är också mkt bra. För i takt med att en grupp passerar 1000-2000 medlemmar brukar det bli svårt och tidskrävande för gruppadministratörer att dels hålla gruppens ämne. Men grupper tenderar även gå sönder för att det då börjat komma in gruppmedlemmar som inte alls tänker bidra positivt utan hellre ser en poäng/vinning i att irritera och störa samtal och diskussioner.

Vad gör Facebookgrupper meningsfulla?

Vad gör Facebookgrupper meningsfulla?

För att vi ska vilja vara med i en Facebookgrupp behöver den ge oss något värde. För att Facebookgrupper ska vara välmående och fungera i ett längre perspektiv är det viktigt att grupper har ett mkt bestämt och/eller snävt ämne som också gruppens administratörer ser till bevaras. Chris Cox, ansvarig för projektet med utvecklingen av Facebook Grupper gick igenom de fyra viktigaste sakerna/värdena som gör att en Facebookgrupp blir meningsfull att vara med i. Och så konkretiserades varje värdena med exempel på Facebookgrupper som betytt mycket för stora skaror av medlemmar inom de fyra värdena:

  • En identitet/grupptillhörighet exempelvis för en grupp som behöver stöd av andra i samma situation. Mark Zucherberg nämnde tex personer som har en ovanlig diagnos som enkelt kan hitta människor världen över med samma diagnos för att utbyta erfarenheter. I livesändningen presenterades gruppen ”Gay fathers”, en Facebookgrupp som knyter samman amerikanska homosexuella män som har barn och ofta behöver stöd av varandra i ett samhälle och en omgivning där man är i minoritet och möter mycket oförståelse och motstånd.
  • Ett behov, akuta eller långvariga behov som en mobilisering av människor kan lösa. Exempelvis insamling av ekonomiska medel osv. Gruppen ”Meg’s Miles Supporters” startade som ett upprop till stöd för Meg Cross Menzies som under en löprunda med sin man blev påkörd av ett rattfyllo och dog. Via Facebookgruppen vill man hedra hennes minne genom att uppmuntra till löpning. Men där sker även många goda insatser genom insamlingar och hjälpinsatser då ett angeläget behov uppmärksammas. Exempelvis hade de skickat 1400 par skor till Syrien efter en insamling.
  • En röst, för grupper av människor eller för en god sak som har svårt att få uppmärksamhet och utrymme på annat sätt. I Facebooks livesändning presenterades gruppen ”Sisterhood of Salaam Shalom” vilket är en grupp som syftar till att knyta kontakt och vänskapsband mellan amerikanska muslimska kvinnor med amerikanska judiska kvinnor, två grupper som annars har svårt att ha och hålla kontakt. En riktig brobyggare med andra ord.
  • En kultur, tex ett supernichat intresse eller något annan stark gemensam nämnare för en grupp människor. Som exempel presenterades en av många fågelskådargrupper. Fågelskådare är nördar som hållit kontakt och haft nätverk långt innan Facebook. Men sociala medier gör det lättare. Och gruppen ABA Rare Bird Alert är forumet för den amerikanska organisationen för fågelskådare (ABA) där man enbart meddelar observsationer av någon riktigt ovanlig fågelart. Inget annat.

Vad har Facebookgrupper för betydelse för företag?

För några månader sedan uppmärksammades vi på att några Facebooksidor fått möjligheten att koppla samman Facebookgrupper med en Facebooksida. Och att en organisations Facebooksida även kan starta en Facebookgrupp där man då kan agera som organisation och inte som det enda tidigare alternativet: som privatperson. Därmed kan organisationer skapa ett community för sina kunder eller för sina anställda.

Identitet inte information

Vidare så kan du genom att studera hur stora och välmående Facebookgrupper fungerar få en bra inblick i vad själva kärnan i Facebook handlar om: Identitet och inte information.

Facebook och det din organisation säger där måste knyta an till identiteten hos de du vill nå för att er närvaro ska lyckas på Facebook. Och detta blir så tydligt i Facebookgrupper där innehållet är helt användargenererat och inte är ensidig information av en enskild avsändare. Kan du få organisationens Facebooksida att fungera lite mer som en Facebookgrupp kommer närvaron på Facebook ge mer tillbaka till din organisation.

Se livesändningen med Mark Zuckerberg

Här kan du se den första delen av livesändningen och inledningen med Mark Zuckerberg (25 min):

/ Daniel Erkstam