Åtgärder för dig som annonserar på sociala medier i samband med uppdateringen av iOS 14.5

Spelplanen förändras med uppdateringen av iOS 14.5 och om du inte vidtar åtgärder riskerar dina kampanjresultat att påverkas negativt.

Vad är innebär uppdateringen?

Inom en snar framtid kommer Apple uppdatera operativsystemet för mobila enheter till version 14.5. Uppdateringen påverkar hur Facebook tar emot och behandlar konverteringshändelser från verktyg som Facebook-pixeln. I samband med uppdateringen kommer även den omtalade nya policyn vid namn App Tracking Transparency rullas ut. Policyn innebär att alla appar på Apple-enheter kommer allteftersom tvingas visa en notis när användaren öppnar appen nästa gång. Användaren får då välja att antingen tillåta eller inte tillåta att appen kan spåra dennes aktivitet i appen.

Hur påverkar det oss som företag?

Om användaren väljer att tillåta spårning av aktivitet kommer Facebook kunna ta emot 1 av max 8 pixel-händelser per domän genom det Facebook kallar ”Aggregated Event Measurement” – ett protokoll för att kunna behandla pixel-händelser från iOS-enheter. Detta protokoll, som kommer att bli en standard för rapportering och optimering, begränsar dig till endast 8 pixel-händelser per domän. Dessa 8 händelser behöver du prioritera då Facebook endast kommer att kunna ta emot 1 av dessa och kommer att ta emot datan enligt den prioritering du angett. Om du idag använder fler än 8 händelser på din hemsidan behöver du alltså tänka om och anpassa dig till 8 händelser. En bra guide att följa kring prioritering av händelser är det Bram.social har skrivit.

Om användaren däremot väljer att inte tillåta spårad aktivitet kommer Facebook inte kunna ta emot någon data för optimering eller rapportering. Detta leder till att ni som företag inte längre kommer kunna se om en användare har sett er annons, klickat på den, landat på hemsidan och därefter köpt något. 

Det kommer alltså inte finnas möjlighet att tillskriva en konvertering till en annons i de fall där användaren har nekat tillåtelse. Det kommer inte heller gå att optimera kampanjer som baseras på kundens aktivitet, eftersom Facebook-algoritmen agerar utifrån denna data. Detta kommer med största sannolikhet minska antalet konverteringar som tillskrivs en kampanj i en rapport och Return On Ad Spend blir som konsekvens lägre. 

När Facebook får färre datapunkter på dem som till exempel konverterar på en hemsida blir konsekvensen att vi får färre datapunkter och sämre presterande målgrupper. Detta kommer troligtvis även leda till att storleken på målgrupperna för retargeting och lookalike blir mindre.

För att summera så kommer dessa förändringar att påverka:

  • Hur och vilka ni vill rikta era annonser mot
  • Hur ni spårar och mäter resultat
  • Era möjligheter att optimera mot särskilda händelser (ex. konverteringar)

En annan stor förändring är att attributionsfönstret för konverteringar kommer att ändras från 28-dagar-klick till 7-dagar-klick. Detta innebär att konverteringar som händer efter 7 dagar från att användaren har klickat på annonsen inte kommer att rapporteras. Tidigare har 28 dagar varit standard, men på grund av den nya uppdateringen kommer Facebook ändra till 7 dagar. 

En stor andel marknadsförare och företag tror att en överväldigande majoritet Apple-användare kommer att välja att inte tillåta spårning av aktiviteter. Detta kommer alltså röra om marknaden rejält och påverka alla företag – stora som små. 

Vad kan ni göra?

För att förbereda er inför denna uppdatering finns det fyra åtgärder Facebook rekommenderar att ni så snart som möjligt vidtar för att kunna fortsätta mäta och leverera resultat i era kampanjer.

  1. Verifiera din domän i Facebook Business Manager. Om en domän har pixel-händelser som ägs av flera Business Manager (BM) eller Ad-konton måste ett BM verifiera domänen för att kunna konfigurerar konverteringshändelser på en webbplats. Det säkerställer att det inte finns någon konflikt mellan BM eller Ad-konton om vem som äger domänens konfiguration av konverteringshändelser.
  2. Förbered er för att max använda 8 konverteringshändelser per domän företag som använder fler än 8 konverteringshändelser per domän för optimering och rapportering behöver anpassa sig för att endast kunna använda max 8 stycken. Facebook rekommenderar att identifiera de 8 viktigaste händelserna för kampanjresultat och bedöma om det behöver göras ändringar i kampanj- eller mätstrategi.
  3. Jämför och se hur olika attributionsfönster påverkar dina konverteringar – använd funktionen för att jämföra attributionsfönster för att se hur konverteringar attribueras till dina annonser. Detta gör det möjligt för annonsörer att bättre förutse förändringar i rapporterade konverteringar till följd av att de flyttar från 28-dagar-klick till 7-dagar-klick.
  4. Identifiera strategier för kampanjoptimering som kan behöva testas – börja identifiera vilka optimeringsstrategier som kan behöva testas för att utveckla det praxis som är bäst. Du kanske behöver tänka annorlunda i dina budstrategier, innehåller eller andra element i en kampanj.

Detta kan kännas komplicerat – och det tycker vi också till viss del. Som specialister på sociala medier ser vi till att kunna hjälpa alla våra kunder över tröskeln och fortsätta leverera resultat. Om du också behöver hjälp men inte är kund hos oss – hör av dig!

Ett sista ord gällande data och integritet – vi tycker det är en superviktig fråga. Å ena sidan är vi marknadsförare som är beroende av spårning och mätning, men vi är också privatpersoner som värnar om vår integritet. Dessa förändringar innebär en utmaning i vårt yrke men ur ett samhällsperspektiv tycker vi det är bra att sådana här frågor och förändringar lyfts upp av stora företag. Vi bevakar med spänning vilka andra förändringar som kan komma fram ur detta.

Om du vill läsa mer om uppdateringen av iOS och hur det påverkar Facebook, kan du göra det här.

iphone som ska uppdateras till ios 14.4 och dator i bakgrunden med Facebook Business manager