Facebook vs LinkedIn

 

Vi har många kunder inom B2B-segmentet och ställs ofta inför frågan hur man kan nyttja sociala medier om man inte riktar sig direkt till slutkund. Vårt snabba svar är alltid ”Exakt likadant!”. Låt oss förklara varför.

För det första är kategoriseringen B2C och B2B begrepp som är myntade i informationssamhället och sociala medier är en del av interaktionssamhället. Vi talar mycket hellre om H2H, Human to Human. Oavsett vad man vill sälja eller till vem så handlar det om att beröra människor. Oberoende vad du säljer fungerar också den typen av innehåll som inspirerar och som mottagaren kan identifiera sig med bättre än att bara delge information.

En vanlig uppfattning är att Facebook är bättre lämpad för B2C och att LinkedIn är en kanal som är bättre för B2B, men vår uppfattning är att det är en sanning med modifikation. Även Facebook kan vara en otroligt effektiv plattform för att nå affärskunder. Men kanalerna har lite olika förutsättningar och kräver lite olika strategier.

Svenskarna och internet

71 % av internetanvändarna i Sverige använder Facebook någon gång och hela 52 % använder kanalen varje dag. Användarna spenderar i snitt väldigt mycket mer tid på Facebook. Det innebär att du har fler möjligheter och större chans att ditt budskap ska synas på Facebook. Den stora nackdelen är att du inte kan inrikta dig på en särskild yrkesgrupp eller en yrkestitel. På LinkedIn kan du välja att dina inlägg eller annonser ska visas för just rätt på person hos företagen som är relevanta för just dig.

Svenskarna och Internet

LinkedIn har ett högt användarantal i yrkesverksamma åldersgrupper och så högt som 42 % bland 36-45 år. Sett över hela befolkningen är det totalt 26 % som använder LinkedIn. Statistiken talar dock sitt tydliga språk. Problemet med kanalen är att andelen dagliga användare är för låg. Det blir svårt att nå ut med ditt budskap helt enkelt för att flödena scrollas för lite. Om ett träd faller i skogen…

Båda kanalerna är högst relevanta inom B2B-segmentet men kräver som sagt olika strategier.

fishing-818445_1920

LinkedIn är lite som att fiska med spö. Du har ett bete som lockar just den fisk du är ute efter och sen är det bara att vänta. Det krävs tålamod, men när du väl får napp så har du gammelgäddan på kroken.

image

Facebook blir enligt samma metafor att lägga loss med räktrålaren och dra ett nät längst hela botten. Du får ha en bredare segmentering och ett mer alldagligt tilltal. Räkna med en hel del räkor, men gammelgäddan kan också fastna i nätet.

Störst möjlighet att lyckas får du såklart om du kastar ut kroken på utvalda ställen runt om sjön och sen drar du nätet i mitten.