AI-verktyg för marknadsförare och kreatörer

En ny era av kreativitet och automatisering

Om du är någorlunda insatt i den digitala världen har du säkert inte undgått AI-verktygens framfart under 2022, denna utveckling ser ut att fortsätta i samma takt under  2023. Men hur kan marknadsförare och kreatörer använda sig av AI-verktyg i sitt arbete? Och hur ska man förhålla sig till det ur ett etiskt perspektiv? Det ska vi reda ut, häng med!

AI genererad bild som symboliserar AI-verktyg

Denna bild är AI-genererad med DALL-E.

Vad är AI?

AI står för artificiell intelligens, vilket är den del av datavetenskap som syftar till att skapa datorprogram och system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, som tänkande, lärande, problemlösning och beslutsfattande.

AI inkluderar en mängd olika tekniker och metoder, såsom maskininlärning, neurala nätverk, djupinlärning, naturlig språkbehandling och data mining. Dessa tekniker gör det möjligt för datorer att identifiera mönster och samband i data samt dra slutsatser och fatta beslut baserade på den informationen. Användningsområden för AI inkluderar exempelvis röstassistenter, självkörande bilar, säkerhetssystem, medicinsk diagnostik och spel. AI används också i många andra branscher och områden för att förbättra effektiviteten, minska kostnader och öka precisionen och kvaliteten på resultatet.

Detta har gjort att AI har blivit alltmer vanligt förekommande inom marknadsföring och i kreativa branscher. Genom att använda AI-verktyg kan marknadsförare och kreatörer spara tid och få nya perspektiv på sina projekt. Två exempel på AI-verktyg som har potentialen att revolutionera dessa branscher är ChatGPT och DALL-E

Nedan beskriver ChatGPT själv vad de två verktygen är och hur de fungerar, detta gjordes genom att ställa frågorna “Vad är ChatGPT” och “Vad är DALL-E”.

AI-verktyget ChatGPT

ChatGPT är en avancerad teknologi som bygger på djup maskininlärning, mer specifikt på transformerarkitektur. Den tränas på enorma mängder data från olika källor för att förstå språket på ett liknande sätt som människor gör. Modellen är utformad för att kunna generera text på ett naturligt och sammanhängande sätt, vilket gör att användare kan interagera med den som om de skulle prata med en annan person.

ChatGPT kan användas för att svara på frågor, ge råd, lära ut och förse användare med relevant information om en mängd olika ämnen. Teknologin har stor potential att revolutionera hur människor interagerar med digitala tjänster och kan bidra till att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i många olika sammanhang.

Denna text är AI-genererad med ChatGPT.

AI-verktyget DALL-E

DALL-E  är en konstgjord intelligensmodell som skapats av OpenAI, ett amerikanskt forskningsföretag inom AI. DALL-E använder tekniker inom djupinlärning och generativ modellering för att skapa realistiska bilder från textbeskrivningar. Modellen kan ta emot en textbeskrivning av ett föremål eller en scen och generera en bild som representerar det beskrivna objektet eller scenen.

DALL-E används för att skapa konstverk och illustrationer, och dess förmåga att generera realistiska bilder från textbeskrivningar anses vara en milstolpe inom forskningen inom AI. DALL-E är en av flera AI-modeller som skapats av OpenAI, inklusive den mycket kända modellen GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Denna text är AI-genererad med ChatGPT

Hur kan marknadsförare och kreatörer använda sig av AI-verktyg? 

Det finns många olika områden där ChatGPT och DALL-E är ett bra verktyg för marknadsförare och kreatörer att effektivisera sitt arbete, nedan har vi listat några av dem:

ChatGPT

  • Skapa enklare kod för exempelvis chatbots, HTML-sidor och CSS.
  • Skapa slagkraftiga rubriker, annonstexter och produktbeskrivningar.
  • Generera idéer för blogginlägg, artiklar, sociala medier och annat marknadsföringsmaterial.
  • Få hjälp med att formulera inlägg och svara på kundfrågor.

DALL-E

  • Skapa bilder och grafik.
  • Skapa mer visuellt tilltalande annonser.
  • Förbättra produktbeskrivningar  genom att mata in en beskrivning av en produkt, DALL-E kan då generera en högkvalitativ bild av produkten.
  • Skapa animationssekvenser.

 

AI-genererad bild som symboliserar en uggla som tänker på etik gällande AI-verktyg

Denna bild är AI-genererad med DALL-E.

 

Är det etiskt försvarbart att använda AI-verktyg?

Hur ska man då förhålla sig till dessa AI-verktyg i arbetet? Detta är något som blossat upp till en stor debatt i den digitala världen. Vi på Salgado tror att det, precis som med vilken källa som helst, är viktigt att vara transparent och ärlig när man använder AI-genererad text och bild i marknadsföring.

 Detta innebär att man bör nämna att materialet har genererats av AI, eftersom det kan påverka konsumentens uppfattning av produkten eller varumärket. Att vara transparent och ärlig om användningen av AI i marknadsföring är också viktigt för att undvika att vilseleda kunderna eller skapa förväntningar som inte kan uppfyllas. Vi ser till exempel att bedrägerier blir allt vanligare genom dessa AI-verktyg. Röster, videor och texter AI-genereras med syfte att lura användare. Fenomenet kallas deepfake och du kan läsa mer om det i vårt blogginlägg

Transparensen  kan  också bidra till att skapa tillit och trovärdighet för varumärket eller företaget genom att visa att de tar ansvar för sin användning av teknologi. Det är också viktigt att undersöka uppgifterna som exempelvis ChatGPT förmedlar, för att undvika att ge ut fel information som kan vara skadligt och missvisande. 

Vill du se mer? Kolla in våra senaste nyheter och blogginlägg för mer spännande läsning. 

/ Teamet på Salgado