Nyhet i Facebooks algoritm

Vad du som Facebookanvändare ser i ditt flöde avgörs av en lång rad faktorer i en sk sorteringsalgoritm. Syftet med att Facebook sorterar innehållet och inte visar allt de dina vänner och de sidor du följer publicerar är att de vill hjälpa dig att se sånt du är intresserad av. De vill vara relevanta för dig som användare. Utan att vara allt för konspiratorisk kan man kanske även anta att det även är ett bra incitament för att få företag att betala för att synas i ditt flöde.

I natt gick Facebook ut med en nyhet att de nu uppdaterar denna sorteringsalgoritm med en ny faktor: De tänker även börja bedöma ett Facebookinlägg där något är länkat (exempelvis en nyhetsartikel) i hur länge du som Facebookanvändare läser eller har det länkade innehållet öppet. Eftersom länkade artiklar och annat innehåll visas i Facebookappens egen webbläsare så har de ju möjlighet att mäta även sånt du läser som egentligen inte är på Facebook.

Sedan förra året har Facebook redan värderat hur länge du ägnar åt att läsa ett Facebookinlägg i flödet. Men nu tar de alltså steget att även mäta den tid du spenderar på sånt som du inte bara läser i själva Facebookflödet utan sånt du även väljer att klicka dig vidare till.

Vad vet vi om Facebooks sorteringsalgoritm?

Faceboooks sorteringsalgoritm

De senaste två åren har jag använt en pedagogisk algoritm som Techcrunch berättade om för att förklara de viktigaste faktorerna som avgör om det du publicerar på Facebook skall synas för de som följer er Facebooksida. Denna har nu alltså fått en till viktig faktor. Det är så klart en stor hemlighet exakt hur Facebook sorterar och de säger själva att de mäter ca 100.000 faktorer. För att vara säker på att synas så bra som möjligt är det generella rådet alltid att du behöver vara relevant, intressant och dessutom är det helt nödvändigt att du marknadsför dig på Facebook. För utan det sistnämnda kommer det att kännas hopplöst att nå ut med det du vill berätta om.

Faktorerna som till största delen avgör om en avsändare X (Facebooksidas) inlägg Y visas för en användare Z är alltså:

1. Interest – intresset för avsändaren

Hur intresserad har användaren Z varit av avsändaren X hittills? Har Z ofta gillat (eller reagerat som det nu heter), kommenterat, delat inlägg från X förr? Här kan man tänka sig att de nu även väger in om användare Z spenderat mycket tid på att läsa inlägg från avsändare. Och då alltså både inlägg i själva flödet men även sånt som avsändare X länkat till förrut.

2. Post performance

Hur bra har inlägget Y fungerat hittills för övriga användare sedan det postades? Inlägg som börjar få respons i form av reaktioner, delningar osv visar Facebook för fler användare.

3. Creator – avsändarens tidigare prestationer

Hur bra har avsändare X lyckats engagera med tidigare inlägg som gjordes innan inlägg Y postades?

4. Type – typ av inlägg

Facebook har koll på vilken typ av inlägg användare Z föredrar och är inlägg Y rätt så är alltså sannolikheten stor att inlägget visas.

Lite om video

Här kan nämnas att många Facebookanvändare i åldern 16-20 verkar ha väldigt stor andel videoinlägg som visas i Facebookflödet. Facebook har alltså ofta gjort antagandet att de unga i större utsträckning än äldre föredrar videoinlägg. Unga har till stor utsträckning numera slutat gilla, kommentera och dela Facebookinlägg men statistiken visar tydligt att de definitivt inte har lämnat Facebook. Unga i åldern 16-25 var enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2015 den åldersgrupp av Internetanvändare som i störst utsträckning (82%) är på Facebook dagligen. Så de är där och tar del av innehåll, men agerar inte. Videoklipp spelas automatiskt upp men det krävs ett klick för att höra ljudet i videon. Detta kan vara en bidragande orsak till att jag sett flera exempel på ungas Facebookflöde som består till nästan 100% av videoinlägg.

Generellt kan man även se att video fungerar allra bäst på Facebook som marknadsfört innehåll men även organiskt. Det blir större spridning och bättre konverteringsgrad i nästan varenda kampanj på videoinlägg jämfört med annan typ av innehåll.

5. Recency – hur nyligen inlägget gjordes

Det är så klart större chans att användare Z ser inlägg Y om det nyligen postats då användare Z öppnar Facebook-appen. Men även äldre inlägg kan visas som nya inlägg i flödet om de övriga faktorerna i algoritmen fått bra värden. Dvs om inlägget diskuteras flitigt eller delas av många.

6. Sessionslängd – den nya faktorn

Redan förra året talade Facebook om att de även skulle börja mäta hur länge användare läser ett visst inlägg i själva Facebookflödet. Dvs innehåll som bara är på själva Facebook. Det som är nytt nu är att de även mäter hur länge Facebookanvändare läser länkade artiklar som öppnats i Facebooksappens webbläsare. Så om inlägget Y innehåller en länk till en blogg eller nyhetsartikel som många användare använt mycket tid till att läsa så ökar alltså även det på chansen att inlägg Y visas för användare Z.

Algoritmer är alltid knepiga att förklara på ett pedagogiskt sätt. Men å andra sidan behöver man även vara rätt nördigt intresserad för att orka sätta sig in i sånt här. Har du läst ända hit så vore det kul att höra om du tyckte detta var en begriplig beskrivning av Facebooks sorteringsalgoritm.