Affärskompetens.nu

Affärskompetens Nu är ett projekt som har fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag verksamma i Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Totalt deltar ca 330 företag och projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektägare är föreningen Nordupplands Kompetenscenter, vars medlemmar består av Tierps kommun, Östhammars kommun,  Heby kommun och Älvkarleby kommun samt företagarföreningarna Näringsliv i samverkan i Tierp och Företag i samverkan i Östhammar.

Salgado gick in i projektet under 2017 som utbildare inom området sociala medier. Vi har under hösten 2017 och våren 2018 utbildat en lång rad micro- och småföretagare i Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, strategier sociala medier, content marketing mm.

Fyll i ert telefonnummer eller emailadress, så hör vi av oss!

Kommande events

-->