Varför är ditt val av marknadsföringsbyrå viktigt? I vårt webinar berättar Lotta vad ett samarbete innebär och vilka krav du kan ställa.