Mediehuset UNT

Upsala Nya Tidning (UNT) är Upplands ledande mediehus. Vårt uppdrag har bestått i att ge råd och stöd kring hur Mediehuset skall agera i sociala kanaler. Både genom att ta fram förslag på strategier samt även genom utbildningsinsatser. Vårt uppdrag för UNT inleddes i ferbruari 2015 med en inspirationsföreläsning för hela koncernens anställda. Då Twittrade koncernens VD Charlotta Friborg så här:

Charlotta Friborg tweet

 

Fyll i ert telefonnummer eller emailadress, så hör vi av oss!

Kommande events